Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest urządzeniem służącym do ewidencji zdarzeń dotyczących rozliczenia podatku dochodowego, tj. podatkowych przychodów i kosztów. Prowadzą ją wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (o ile nie ewidencjonują zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych).

Podmioty prowadzą podatkową księgę jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy były niższe od równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów już do 99 zł netto. Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do wypełnienia formularza, a my niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.

Możecie być spokojni, że precyzyjnie i z największym zaangażowaniem dbamy o wykonanie wszelkich spraw, nawet tych najmniejszych.

Efektywne rozwiązania księgowe

  • Indywidualne
  • AMK Finance

Do zakresu obowiązków biura rachunkowego w ramach obsługi podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • kalkulacja zaliczek podatku dochodowego,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.