Duże zmiany podatkowe w leasingu od 2019

DUŻE ZMIANY PODATKOWE W LEASINGU OD 2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają obowiązywać już od 01 stycznia 2019 roku.

Z treści zmian wynika między innymi, iż w przypadku samochodów osobowych, które są używane zarówno w celach firmowych oraz prywatnych do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć jedynie 50% wydatków eksploatacyjnych (np. przeglądy, zakup paliwa, części).

Wydatki w części dotyczącej raty leasingowej nie będą ograniczone powyższym limitem, natomiast jeśli w kwocie raty wliczone będą opłaty eksploatacyjne (np. wymiana opon, serwis) wówczas wydatki w tej części należy będzie objąć limitem 50%.

W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej będzie możliwe zaliczenie 100% wszystkich wydatków eksploatacyjnych do kosztów pod warunkiem prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzającej sposób wykorzystania samochodu (takie same dane jak dla ewidencji VAT dla samochodów zgłoszonych w VAT-26).

Aktualny stan przepisów ogranicza kwotę amortyzacji samochodu osobowego do wysokości 20.000 euro, od stycznia 2019 limit będzie podwyższony do kwoty 150.000 zł.

Do kwoty limitu będzie możliwe pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych.

Niestety tym samym limitem 150.000 zł zostanie objęty również leasing operacyjny samochodów osobowych, który obecnie nie jest limitowany żadną kwotą.

Leasing samochodów powyżej kwoty 150.000 zł będzie ograniczony w zakresie kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do kwoty tego limitu.

Dla przykładu, jeśli podatnik będzie wykorzystał na podstawie umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy o wartości 300.000 zł – czyli dwukrotnie droższy samochód niż limit, wówczas do kosztów zaliczy jedynie połowę wydatków z każdej raty leasingowej (150.000 ÷ 300.000= ½).

Miejmy nadzieję, iż ustawodawca w dalszych pracach nad nowelizacją ustawy nie ograniczy do 50% również odpisów amortyzacyjnych oraz rat leasingowych dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą jak i prywatnie.

Nasze biuro rachunkowe AMK Finance trzyma rękę na pulsie, będziemy na bieżąco informować o zmianach w tym zakresie.Dodaj komentarz