Jeden Indywidualny Rachunek w ZUS E-Składka 2018

Jeden Indywidualny Rachunek w ZUS E-Składka 2018

Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy płatnicy będą opłacać składki jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów będzie można wysyłać jeden przelew łącznie na ubezpieczenia:

  • Społeczne,
  • Zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Aby opłacić składki w 2018 roku trzeba będzie wypełnić tylko jeden „zwykły” przelew – nie trzeba będzie podawać dodatkowych informacji m.in.: NIP, numeru REGON, czy PESEL. Dzięki indywidualnemu numerze rachunku składkowego wpłaty będą od razu zaksięgowane na koncie płatnika i będą one automatycznie powiązane z kontem w ZUS.

Jeśli płatnik na swoim koncie w ZUS ma zadłużenie to wpłaty składek będą rozliczane z najstarszymi zaległościami. Nie będzie możliwości opłacenia tylko bieżących składek, bez uregulowania zaległości – jest to istotny element w przypadku korzystania ze świadczeń chorobowych. Wpłata w pierwszej kolejności zostanie rozliczona z zaległościami oraz odsetkami, a dopiero pozostała część zostanie rozliczona z bieżącymi składkami.

W przypadku zadłużenia z tytułu składek warto rozważyć zawarcie układu ratalnego z ZUS. Wówczas wpłaty będą rozliczane chronologicznie zgodnie z terminem płatności poszczególnych rat i bieżących składek. Dzięki takiemu rozwiązaniu płatnik zachowuje prawo do świadczeń.

INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU SKŁADKOWEGO ZOSTANIE WYSŁANA LISTEM POLECONYM.

Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie zostanie dostarczona informacja o numerze rachunku albo list zostanie zgubiony, wówczas należy się skontaktować z jednostką ZUS. Jeśli numer rachunku nie będzie znany to nie będzie można dokonać zapłaty składek ZUS w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki zostają zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Jeden Indywidualny Rachunek w ZUS E-Składka 2018Dodaj komentarz