Mały ZUS od 01 stycznia 2019

Od 01 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą opłacać składki ZUS od podstawy uzależnionej od poziomu przychodu z prowadzonej działalności.

Niższa podstawa ZUS  ma zastosowanie do składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Nie dotyczy to jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do zastosowania niższych ZUS-ów mają prawo przedsiębiorcy, których przychód  z działalności gospodarczej w 2018 roku:

– nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 roku.  Chodzi o kwotę 63.000 zł, która jest to kwotą graniczna. Ma ona zastosowanie jeśli działalność była prowadzona przez cały 2018 rok.

lub

– nie przekroczył kwoty granicznej w proporcji do okresu prowadzenia działalności w 2018 roku. 63.000÷365 dni x liczba dni prowadzenia działalności w 2018 roku.

Wyliczenie nowej niższej podstawy ustala się mnożąc kwotę przeciętnego przychodu z działalności w 2018 roku oraz współczynnik: 0,5083.

Z możliwości zastosowania „małego ZUS” wykluczone zostały osoby, które w 2018 roku:

– rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Oba warunki muszą być spełnione łącznie.

– prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni. Osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności krócej niż 60 dni

– podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu równocześnie z innej działalności (np. jako jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako wspólnik spółki komandytowej)

Z preferencji nie skorzystają również osoby, które  wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Przedsiębiorcy mogą stosować niższe składki ZUS przez okres maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia firmy. Aby skorzystać z nowych preferencji należy do 08 stycznia 2019 roku złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS.Dodaj komentarz