Podatki Ważne Zmiany w Przepisach od 2018r.

Podatki Ważne Zmiany w Przepisach od 2018r.

1) JPK – JEDNOLITY PLIK KONTROLNY:

W związku z obowiązkiem generowania struktur JPK (jednolitego pliku kontrolnego) i przekazywania ich do urzędu skarbowego w momencie e-kontroli (od 01 lipca 2018 r.) uprzejmie informujemy o konieczności przystosowania programów, z których Państwo korzystacie. Należy upewnić się u producenta w której wersji zostanie udostępniona możliwość generowania plików JPK. Dlatego należy dokonać aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania jak najszybciej, ponieważ wdrożenie obsługi JPK  wymaga czasu i lepiej być przygotowanym, zanim urząd skarbowy skieruje wezwanie do kontroli. Jeżeli organ kontrolujący w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego zażąda sporządzenia plików JPK, będzie mało czasu na aktualizację oprogramowania oraz weryfikację poprawności przygotowanych danych. Ujęcie danych w JPK jest kwestią techniczną, z którą Podatnicy muszą sobie poradzić samodzielnie lub przy pomocy wykwalifikowanych w tym kierunku służb informatycznych.

Obszary, które są przedmiotem JPK:

  • JPK_VAT – dotyczy ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (odpowiedzialne biuro rachunkowe AMK Finance) –dane obowiązkowo przekazywane od 01 stycznia 2018 r.
  • JPK_PKPIR – dotyczy prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (odpowiedzialne rachunkowe biuro AMK Finance)
  • JPK_EWP – dotyczy prowadzących ewidencję przychodów – opodatkowani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (odpowiedzialne biuro rachunkowe biuro AMK Finance)
  • JPK_KR- dotyczy prowadzących pełne księgi rachunkowe (odpowiedzialne biuro rachunkowe AMK Finance)
  • JPK_MAG – dotyczy prowadzących gospodarkę magazynową (Podatnik)
  • JPK_FA – dotyczy wszystkich wystawiających faktury VAT (Podatnik)
  • JPK_RB – dotyczy rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności (Podatnik/ bank Podatnika)

2) PODWYŻSZENIE USTAWOWEGO LIMITU NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Z 3.500,00 ZŁ DO 10.000,00 ZŁ:

Od 01 stycznia 2018 r. nie ma konieczności amortyzowania od składników majątku (mieszczących się w definicji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), których wartość początkowa nie przekracza 10.000,00 zł. Zakup takich składników można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

3) OPŁATA RECYKLINGOWA ZA TORBY FOLIOWE:

Od 01 stycznia 2018 r. jednostki sprzedaży zobowiązane są do pobierania opłat recyklingowych od toreb foliowych wydawanych Klientom. Powyższy obowiązek dotyczy lekkich toreb z tworzyw sztucznych o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Powyższy obowiązek nie dotyczy bardzo lekkich toreb z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są używane w celu zachowania higieny bądź są używane jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem, jeśli zapobiega to marnowaniu żywności.

Opłata nie dotyczy toreb wykonanych z makulatury ani toreb papierowych. Opłata recyklingowa w 2018 roku wynosi 0,20 zł z jedną torbę. W przypadku zaniechania poboru opłaty na Przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 500,00 zł do 20.000,00 zł.

4) NAJEM PRYWATNY:

W 2018 r. do przychodów z prywatnego najmu ma zastosowanie ryczałt ewidencjonowany w wysokości:

  • 8,5% przychodu – dla przychodów do kwoty 100.000,00 zł,
  • 12,50% przychodu – dla nadwyżki przychodów ponad kwotę 100.000,00 zł.

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2018 tekst jednolity amkfinance Gorzów Wlkp.