Ulga na start

6 miesięcy bez składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r. wprowadza tzw. ulgę na start.

Ulga na start to brak obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy dla osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą albo podejmującej taką działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Ulga na start jest ulgą dobrowolną co oznacza, że w każdej chwili będzie można zrezygnować z niej i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych.

Można też od razu zdecydować, że od pierwszego dnia działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie opłacał składki i podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej działalności.

Aby móc skorzystać z ulgi na start podjęta działalność gospodarcza nie może być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ważne: Przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi na start ma nadal obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nasze biuro rachunkowe którego siedziba to Gorzów Wlkp. ul. Żwirowa 39/2 chętnie pomoże Ci dokonać optymalnego wyboru ubezpieczenia społecznego.

Należy pamiętać, iż skorzystanie z ulgi na start oznacza, iż przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności co ma swoje konsekwencje w przypadku długotrwałej choroby lub np. macierzyństwa.

Po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez następne 2 lata z obniżonych składek ZUS od podstawy wynoszące 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ulga na start powinna znacząco zwiększyć powstawanie nowych firm, gdyż opłacanie składek na ubezpieczenia była dla początkujących podatników bardzo dotkliwa.

Wpłat do ZUS należało bowiem dokonywać nawet pomimo braku osiągnięcia jakiegokolwiek zysku, który jak powszechnie wiadomo, w pierwszej fazie działalności przedsiębiorstwa był trudny do osiągnięcia.Dodaj komentarz