Księgowość Gorzów Wlkp.

Księgi rachunkowe

Spółki kapitałowe w zakresie prowadzonej ewidencji prowadzą księgi rachunkowe. W przypadku innych przedsiębiorców forma prowadzonej ewidencji operacji gospodarczych, podlegających opodatkowaniu zależy od ich preferencji. Jednak w przypadku, gdy przychody uzyskane w ciągu roku podatkowego wyniosą co najmniej równowartość 1.200.000 euro, koniecznym będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2  ustawy o rachunkowości osoby fizyczne (a także spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie) stosują przepisy tej ustawy, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro (przeliczone na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych już od 500 zł. netto. Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do wypełnienia formularza, a my niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.

Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie rejestracji i uruchomienia biznesu na terenie Polski. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań, mających na celu skrócenie czasu rAejestracji i minimalizację kosztów z uruchomieniem spółki.

Efektywne rozwiązania księgowe

 • Osoby prywatne
 • Firma

Do zakresu obowiązków biura rachunkowego w ramach obsługi ksiąg rachunkowych należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • kalkulacja zaliczek podatku dochodowego,
  sporządzanie rocznych deklaracji CIT,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • opracowanie i modyfikacja zakładowego planu kont,
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu.

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.