Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu uprawnione są osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej prowadzonej:

  • samodzielnie,
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro lub uzyskają przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczy kwoty 250.000 euro. Przeliczenia kwoty 250.000 euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku już do 99 zł netto. Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do wypełnienia formularza, a my niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy.

Wyróżnia naszą firmę konkurencyjna cena, znakomita dbałość o każdy szczegół, solidność oraz kompetencja.

Efektywne rozwiązania księgowe

  • Indywidualne
  • AMK Finance

Do zakresu obowiązków biura rachunkowego w ramach obsługi ewidencji przychodów należy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • kalkulacja zaliczek podatku dochodowego,
  • sporządzanie zeznań rocznych,
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.