Windykacja należności

Wieloletnie doświadczenie w zakresie windykacji pozwoliło nam wypracować skuteczne metody odzyskiwania wierzytelności.

Cechą charakterystyczną oferowanych przez nas usług windykacyjnych jest indywidualne podejście do każdego Klienta i dłużnika połączone z aktywnymi działaniami na każdym etapie procesu windykacji.

Nasze postępowania windykacyjne mają charakter wieloetapowy. Zawsze, mając na względzie skuteczne odzyskanie długu i zarazem uchronienie naszego Klienta przed poniesieniem kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przed Sądem, staramy się odzyskać dług w sposób polubowny. Dopiero gdy takie działanie nie odniesie pożądanego efektu dział prawny skieruje sprawę do sądu w celu uzyskania tytułu wykonawczego a następnie jeżeli będzie to konieczne uruchomi postępowanie komornicze wykorzystując już zdobytą wcześniej wiedzę w trakcie procesu negocjacyjnego

Kiedy podjąć decyzję o przekazaniu długu do windykacji?

Nasze doświadczenie wskazuje że im później zostaną podjęte działania windykacyjne tym szanse odzyskania długu maleją. Zwykle powodem niezapłacenia faktury  jest pogarszający się stan finansów dłużnika, rosnące ryzyko jego niewypłacalności. W praktyce spotykamy się również z przypadkami, w  których dłużnicy korzystając z furtek prawnych usiłują uniknąć płatności traktując zwłokę w płatności jako możliwość przygotowania  się do późniejszej walki o niezapłacenie długu. Dlatego uczulamy naszych Klientów, że opóźnienie płatności o 2-3 tygodnie powinno być  sygnałem alarmowym w przypadku każdego długu, niezależnie od obietnic dłużnika!

Windykacja za pomocą firmy zewnętrznej może przynieść następujące korzyści:

 • wierzyciel oszczędza swój czas,
 • nie rozprasza energii na wyczerpujące czynności windykacyjne,
 • zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej i rozwija firmę,
 • nie angażuje pracowników handlowych do specjalistycznych działań windykacyjnych,
 • wierzyciel korzysta z doświadczenia i specjalizacji firmy zewnętrznej .
 • firma windykacyjna dokona ustaleń i przedstawi wierzycielowi raport pisemny, w którym zawarta będzie realna ocena możliwości spłaty zadłużenia przez dłużnika
 • firma windykacyjna wypracuje korzystne porozumienie z dłużnikiem i zabezpieczy spłatę należności.
 • wierzyciel redukuje koszty własne.

Wynagrodzenie i zasady współpracy

Wynagrodzenie ustalane jest na zasadzie prowizji od ściągniętego długu. W tej sprawie zawierane są indywidualne umowy. Wynagrodzenie procentowe waha się od 3 do 40 procent. Wynagrodzenie zależy od następujących czynników :

 1. Wysokość kwoty wierzytelności, ogólnie przyjętą zasadą, jest ustalanie niższego procentu wysokich kwot zadłużenia
 2. Kwalifikacja stopnia trudności sprawy
 3. Odległość od dłużnika

Umowa jest ,,ramowa’’ z możliwością modyfikacji w przypadku chęci zmiany lub dopisania ważnego Państwa zdaniem zapisu

W 100% finansujemy koszty:

 • dojazd do dłużnika
 • pobyt windykatora ustalającego majątek dłużnika
 • obsługa biurowa wierzytelności

Wierzyciel finansuje:

 • ewentualne koszty sądowe i egzekucyjne
 • opłaty za udostępnianie danych osobowych
 • opłaty skarbowe od pełnomocnictw itp.

Charakteryzuje naszą firmę kompetencja, wszechstronna i kompleksowa oferta, indywidualne podejście do Klienta a także konkurencyjna cena.

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.