Zwrot podatku VAT z zagranicy

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w odzyskiwaniu podatku zapłaconego od dokonanych zakupów w innych krajach Unii Europejskiej (VAT- REF) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oferujemy kompleksową usługę VAT – Refund obejmującą przygotowanie, wypełnienie i wysłanie wniosków VAT-REF na podstawie dostarczonych przez Państwa faktur lub paragonów (w zależności od państwa, w którym staramy się o zwrot).

Złożenie wniosku w ramach procedury wymaga spełnienia wielu kryteriów, a decyzja o zwrocie VAT zależy od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach UE, ale mimo tego warto. W wielu wypadkach możliwe jest odzyskanie nawet 100% podatku VAT zapłaconego przy zakupach w Unii Europejskiej.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku?

Aby uzyskać akceptację do zwrotu podatku VAT przewidzianą procedurą VAT-REF podatnik musi spełnić jednocześnie poniższe kryteria:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce,
 • dokonuje sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • nie posiada siedziby w kraju UE, w którym został poniesiony podatek,
 • nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek,
 • poniósł wydatki związane z działalnością gospodarczą (nie mogą to być wydatki przeznaczone na cele osobiste),
 • nie może dokonywać sprzedaży towarów lub usług w kraju UE, w którym został poniesiony wydatek, za wyjątkiem tzw. „odwrotnego obciążenia” oraz usług transportowych,
 • unijny sprzedawca wystawił fakturę (rachunek, paragon) z wykazanym podatkiem VAT zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi

Wydatki uprawniające do skorzystania z procedury VAT-REF:

 • zakup paliwa,
 • wynajem środków transportu,
 • inne wydatki związane ze środkami transportu,
 • opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg,
 • koszty podróży, takie jak opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • towary handlowe,
 • sprzęt elektroniczny,
 • targi, szkolenia, wystawy, itp.
 • wyposażenie firmy,
 • inne.

W celu wystąpienia o zwrot  podatku VAT zapłaconego w innym kraju  Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem, niezbędne będą:

1. Dokumenty formalne firmy występującej o zwrot VAT:
aktualny wpis do CEiDG lub KRS,
zaświadczenie REGON,
zaświadczenie o nadaniu numeru VAT lub statusie czynnego podatnika VAT ( druk VAT5).
2. Dane rachunku bankowego, na który dokonany ma być zwrot VAT:
pełna nazwa rachunku bankowego wraz z numerem IBAN oraz walutą w jakiej prowadzony jest rachunek.
rachunek bankowy musi być zgłoszony w urzędzie skarbowym.
3. Ogólne informacje (wartości zbliżone, poglądowe) dotyczące:

 • kwoty zwrotu VAT,
 • nazwy państw zwrotu,
 • ilości faktur i paragonów,
 • przedmiocie zwrotu.

Termin składania wniosków:

Wnioski o zwrot podatku VAT składa się w terminie do 30 września następującego po roku, w którym Przesiębiorca nabył prawo do zwrotu VAT zapłaconego za granicą, za okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy i nie krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe. Od długości okresu zależą minimalne kwoty, o które można wnioskować. Jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu krótszego niż rok kalendarzowy, ale nie krótszego niż trzy miesiące, postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 euro, lub jej równowartość w walucie krajowej. Natomiast jeżeli wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy, lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 euro, lub jej równowartość w walucie krajowej.

Jak wygląda procedura złożenia wniosku?

Wniosek o zwrot VAT z zagranicy (VAT– REF) składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą ważnego podpisu elektronicznego (który posiadamy). Do wniosku dołącza się skany faktur (rachunków, paragonów) dokumentujących poniesione wydatki. Wniosek wysyła się do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego ze względu na podatek od towarów i usług.

Kompleksowa usługa zawiera:

 • przygotowanie odpowiednich pełnomocnictw i upoważnień,
 • weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT,
 • sporządzenie wniosku w formie elektronicznej,
 • skanowanie załączników – dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
 • przesłanie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • pomoc i wsparcie w kontaktach z Urzędem Skarbowym w sprawie zwrotu.

W tym celu zawieramy z Państwem odpowiednią umowę i podpisujemy pełnomocnictwo uprawniające nas do reprezentowania Państwa w przedmiotowej sprawie. Po dokonaniu zwrotu podatku VAT na Państwa rachunek bankowy pobieramy wcześniej ustaloną prowizję.

Otrzymany zwrot VAT należy opodatkować:

Należy pamiętać o obowiązku zaliczenia otrzymanego zwrotu podatku VAT z zagranicy w dacie faktycznego jego otrzymania do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym razem z innymi przychodami firmy.

Charakteryzuje naszą firmę kompetencja, wszechstronna i kompleksowa oferta, indywidualne podejście do Klienta a także konkurencyjna cena.

Skontaktuj się z nami

powiadomienia / przypominacz sms / e-mail o podatkach

Nasze biuro rachunkowe oddaje w Państwa ręce nową funkcjonalność – powiadomienia za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Najbardziej kompetentne biuro rachunkowe w Gorzowie Wlkp. Życzliwa, fachowa i doświadczona obsługa, dodatkowo w przystępnej cenie.

Justyna
Kadry i płace

Indywidualne podejście do każdego Klienta, pełne zaangażowanie w powierzone obowiązki.