Biała lista podatników VAT

Od 01 września 2019 „BIAŁA LISTA” podatników VAT

Od 01 września 2019 planowane jest utworzenie bazy podatników VAT, w której będą zamieszczone wszystkie informacje  o statusie poszczególnych podmiotów.

Powyższy rejestr będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i ma być aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy – zostanie udostępniony w dniu 01 września 2019 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Dane  ujawnione w rejestrze to między innymi:

– nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, Regon, PESEL, numer KRS (o ile zostały nadane),
– adresy siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osoby fizycznej, która nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności – adres zamieszkania),
– data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
– numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Prowadzenie powyższego wykazu umożliwi bieżącą weryfikację kontrahentów jak i sprawdzenie ich statusu dla celów VAT w przeszłości.

W związku z powyższym zalecamy weryfikację aktualnych rachunków bankowych zgłoszonych w Urzędzie Skarbowym.